TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ
Xem thêm
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI - NGUYỄN MINH BÌNH
anh tin bai

Họ và tên thường dùng: NGUYỄN MINH BÌNH 

 Ngày, tháng, năm sinh: 28/8/1974

 Điện thoại: 0911.565.679

 Email: binhnm.tpdx@binhphuoc.gov.vn

Giới tính: Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị