Hôm nay ngày: 19/10/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Kinh tế - Xã hội
Hội khuyến học thị xã Đồng Xoài sơ kết hoạt động khuyến học 6 tháng đầu năm 2017.
(9/8/2017)
Hội Khuyến học thị xã Đồng Xoài vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2017. Bà Bùi Thị Minh Thúy – UVBTV Thị ủy, PCT UBND thị xã, Chủ tịch Hội khuyến học thị xã chủ trì hội nghị.
Hội khuyến học thị xã Đồng Xoài tổ chức hội nghị ban chấp hành sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2017
Thị xã Đồng Xoài hiện có 52 chi hội khuyến học, 93 ban khuyến học ở cơ quan, đơn vị, xã, phường, trường học với tổng số hội viên khuyến học toàn thị xã là 19.282 hội viên, tăng 2.174 hội viên so với năm 2016. Hiện Hội khuyến học các cấp đều xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. 100% chi hội cơ sở ở khu, ấp, trường học, dòng họ đều có quỹ khuyến học; Hội khuyến học thị xã cũng vận động các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội thành lập các quỹ khuyến học để hỗ trợ việc học tập của các thành viên cũng như con em các thành viên. Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp hội đã trao 642 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt với tổng số tiền 364 triệu đồng. Trong năm 2017, Hội đã phát động đăng ký “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” để hỗ trợ cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Hội khuyến học thị xã Đồng Xoài cũng triển khai thực hiện đại trà việc xây dựng mô hình cộng đồng học tập và đơn vị học tập, dòng họ học tập đến xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang. Kết quả đã triển khai đến 8/8 xã, phường; 52/52 khu dân cư; 28/34 cơ quan, đơn vị; 4  xã, phường được chọn chỉ đạo điểm xây dựng cộng đồng học tập. Trong đó, 71% gia đình đăng ký gia đình học tập; 100% dòng họ, hội đồng hương đăng ký “Dòng họ học tập”; 52 khu phố, ấp đăng ký “cộng đồng học tập”. 92% cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đăng ký “đơn vị học tập”.
Tại Hội nghị, Hội khuyến học thị xã Đồng Xoài cũng đã thông qua dự thảo quy chế và tổ chức hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra Hội khuyến học thị xã Đồng Xoài khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Thúy – PCT UBND thị xã, Chủ tịch Hội khuyến học thị xã yêu cầu các Hội khuyến học cơ sở đóng góp hoàn thiện dự thảo quy chế để tổ chức thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn. Trong 6 tháng cuối năm, các cấp Hội khuyến học cần tập trung củng cố tổ chức và triển khai thực hiện tháng 9 khuyến học, phát triển mô hình nuôi heo đất khuyến học; chấm điểm bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu đăng ký đầu năm./.

Tác giả: Kim Phụng

Nguồn tin: Đài truyền thanh

Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  8  9  10 [11] 12  13  14  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: