Hôm nay ngày: 25/09/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Kinh tế và hạ tầng.
Thủ tục 13: Cấp lại giấy phép kinh doanh lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Mã số hồ sơ: 214643

a. Trình tự thực hiện.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận một cửa đối với những huyện, thị có Bộ phận tiếp nhận một cửa. Đối với những huyện, thị chưa có Bộ phận tiếp nhận một cửa thì nộp hồ sơ tại phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với các huyện, tại phòng Kinh tế đối với các thị xã. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức (trường hợp thành phần hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ), sau đó chuyển hồ sơ trong ngày đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với các huyện, tại phòng Kinh tế đối với các thị xã thẩm định.
Bước 2: Phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với các huyện, phòng Kinh tế đối với các thị xã thẩm định cho ra kết quả.
Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định tại nơi nộp hồ sơ.
b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, phòng Kinh tế và Hạ tầng đối với các huyện, phòng Kinh tế đối với các thị xã.
c. Thành phần hồ sơ:
Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
- Bản photocopy (có đối chiếu với bản gốc) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh;
- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân/Tổ chức :
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện :
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện.
- Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã.
- Cơ quan phối hợp :
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
h) Lệ phí :
+ Thị xã: 50.000 đồng/giấy phép.
+ Huyện: 25.000 đồng/giấy phép.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
- Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh theo phụ lục số số 11
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương về sản xuất, kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 72-TT/LB ngày 08/11/1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại.

Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: