Hôm nay ngày: 20/10/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Chức năng - Nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thị xã

 Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch UBND thị xã. (Theo quy chế làm việc của UBND thị xã)

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã là người lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân thị xã, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 126 và Điều 127 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã quyết định.
2. Trực tiếp phụ trách công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính và chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất liên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị và địa phương trong thị xã.
3. Chủ tịch UBND thị xã quyết định điều chỉnh phân công công việc giữa các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND thị xã khi cần thiết; ủy quyền cho Phó Chủ tịch chỉ đạo công việc của UBND thị xã khi Chủ tịch đi vắng; trực tiếp giải quyết công việc của Phó Chủ tịch đi vắng hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết thay Phó Chủ tịch đi vắng.
Bài viết cùng chủ đề


Lượt truy cập:
Online: