Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Bình làm việc với VNPT Bình Phước về CNTT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số
Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình đã có buổi làm việc với VNPT Bình Phước về phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Cùng dự có lãnh đạo, các phòng chuyên môn của VNPT Bình Phước và các phòng, ban, cơ quan chức năng thành phố.
anh tin bai

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc trên cơ sở thực trạng sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố và đề xuất kiến nghị của thành phố, VNPT Bình Phước đã đưa ra một số định hướng về sử dụng, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống hạ tấng công nghệ thông tin, chủ yếu là các phần mềm quản lý  trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội làm cơ sở, nền tảng cho xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố Đồng Xoài.

          Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình đã thống nhất với VNPT Bình Phước chọn 24 danh mục nội dung công việc liên quan đến xây dựng dựng mới, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của thành phố trong thời gian tới. Trong đó tập trung xây dựng tích hợp dữ liệu về  đất đai, quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, quản lý thương mại - dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, các thông tin số liệu về các lĩnh vực y tế, giáo dục.....

          Trước mắt, giao cho bộ phận công nghệ thông tin của thành phố làm việc với các đơn vị trực thuộc UBND thành phố để rà soát tiến hành xây dựng, nâng cấp các websie của cơ quan đơn vị(có thể xây dựng riêng hoặc theo nhóm lĩnh vực). Trên cơ sở nội dung công việc theo danh mục được chọn, VNPT Bình Phước cũng chủ động phần việc của mình... tất cả các công việc giao cho văn phòng HĐND & UBND cùng VNPT chuẩn bị hoàn tất và báo cáo kế quả cho chủ tịch UBND thành phố sau 2 tuần.

 

Kim Phụng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị