Phòng ban Chức năng

anh tin bai

1. VĂN PHÒNG HĐND&UBND:

1
 
 
Chánh Văn phòng UBND Thành Phố Đồng Xoài
Họ tên:  Hoàng Thúy Vũ
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0913.169.207
Địa chỉ mail: thuyvu.dx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
 
Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND
Họ tên:  Diệp Trường Giang
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0987.885.560
Địa chỉ mail:dieptruonggiang.tpdx@binhphuoc.gov.vn
3
 
Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND
Họ tên: Lã Thị Lâm Quỳnh
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0828.191.079
Địa chỉ mail: lamquynh.dx@binhphuoc.gov.vn

2. PHÒNG NỘI VỤ:

 1
 
Trưởng Phòng Nội vụ
Họ tên:  Trần Hữu Hiền
Ngày, tháng, năm sinh: 
Số điện thoại: 
Địa chỉ mail: tranhuuhien.tpdx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
 
Phó trưởng Phòng Nội vụ
Họ tên:  Hoàng Sơn Trà
Ngày, tháng, năm sinh:  19/02/1982
Số điện thoại: 0942.101.379
Địa chỉ mail: sontra.dx@binhphuoc.gov.vn
 3
 
 
Phó trưởng Phòng Nội vụ
Họ tên:  Nguyễn Đăng Triệu
Ngày, tháng, năm sinh:  09/6/1975
Số điện thoại: 0908.988.679
Địa chỉ mail: dangtrieu.dx@binhphuoc.gov.vn

3. PHÒNG TƯ PHÁP:

 1
 
 
Trưởng phòng Tư pháp
Họ tên: Huỳnh Thanh Nhàn
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0935.180.881
Địa chỉ mail: thanhnhan.dx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
 
Phó Trưởng phòng Tư pháp
Họ tên:  Nguyễn Thị Hạnh
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0916.373.838
Địa chỉ mail: nguyenhanh.dx@binhphuoc.gov.vn

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH:

 1
 
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
Họ tên:  Lê Duy Sinh
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0917.686.779
Địa chỉ mail: duysinh.dx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
Họ tên:  Trương Thị Huệ
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0915.474.222
Địa chỉ mail: truonghue.dx@binhphuoc.gov.vn
 3
 
Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
Họ tên:  Đỗ Phương Cúc
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0886.204.678
Địa chỉ mail: phuongcuc.dx@binhphuoc.gov.vn

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

 1
 
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
Họ tên: Bùi Anh Khoa
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0907.494.779
Địa chỉ mail: buianhkhoa.tpdx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
Họ tên:  Phạm Ngọc Hùng
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0919.605.369
Địa chỉ mail: ngochung.dx@binhphuoc.gov.vn
 3
 
Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
Họ tên:  Đào Đình Chí
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0949.335.555
Địa chỉ mail: daodinhchi.dx@binhphuoc.gov.vn
 4
 
Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
Họ tên:  Nguyễn Thị Nhài
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0988.767.285
Địa chỉ mail: nguyennhai.dx@binhphuoc.gov.vn

6. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI:

 1
 
Phó Trưởng phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội
Họ tên:  Vũ Khắc Điệp
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0985.036.045
Địa chỉ mail: vukhacdiep.dx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
 
Phó Trưởng phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội
Họ tên:  Phạm Văn Thắng
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0944.071.797
Địa chỉ mail: vanthang.dx@binhphuoc.gov.vn
 3
 
 
Phó Trưởng phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội
Họ tên:  Trương Hải Yến
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0919.046.189
Địa chỉ mail: truonghaiyen.dx@binhphuoc.gov.vn

7. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN:

 1
 
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
Họ tên:  Nguyễn Minh Cư
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0913.720.425
Địa chỉ mail: minhcu.dx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
 
Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
Họ tên:  Nguyễn Duy Vĩ
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0386.036.306
Địa chỉ mail: duyvi.dx@binhphuoc.gov.vn

8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

 1
 
 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Họ tên:  Dương Thị Thảo
Ngày, tháng, năm sinh: 
Số điện thoại: 
Địa chỉ mail: duongthithao.tpdx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
 
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Họ tên:  Nguyễn Văn Ngôn
Ngày, tháng, năm sinh:  29/01/1966
Số điện thoại: 0919.860.279
Địa chỉ mail: vanngon.dx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
 
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Họ tên: Ngô Văn Quyền
Ngày, tháng, năm sinh: 
Số điện thoại: 
Địa chỉ mail: ngovanquyen.tpdx@binhphuoc.gov.vn

9. THANH TRA THỊ XÃ:

 1
 
Chánh Thanh tra thành phố
Họ tên:  Bùi Quang Phan
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 
Địa chỉ mail: buiquangphan.tpdx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
Phó Chánh Thanh tra thành phố
Họ tên:  Nguyễn Văn Toàn
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0984.848.763
Địa chỉ mail: vantoan.dx@binhphuoc.gov.vn
 3
 
Phó Chánh Thanh tra thành phố
Họ tên:  Trần Vũ Khương
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0354.002.268
Địa chỉ mail: vukhuong.dx@binhphuoc.gov.vn

10. PHÒNG KINH TẾ:

 1
 
 
Trưởng phòng Kinh tế
Họ tên:  Lê Ngọc Tân
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0913.686911
Địa chỉ mail: lengoctan.dx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
 
Phó Trưởng phòng Kinh tế
Họ tên:  Võ Thị Ái
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0918.686.739
Địa chỉ mail: thiai.dx@binhphuoc.gov.vn
 3
 
 
Phó Trưởng phòng Kinh tế
Họ tên:  Phạm Ngọc Hoàn
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0919.193.992
Địa chỉ mail: ngochoan.dx@binhphuoc.gov.vn

11. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ:

 1
 
Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị
Họ tên:  Nguyễn Hồng Thái
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0977.129.114
Địa chỉ mail: nguyenhongthai.tpdx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
 
Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị
Họ tên:  Nguyễn Thọ Đàm
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0913.549.123
Địa chỉ mail: thodam.dx@binhphuoc.gov.vn

TIN MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị