Văn bản mới

Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2591
 •   Phản hồi: 0
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2014.

Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2014.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2166
 •   Phản hồi: 0
Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2014.
Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập ấp thuộc xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập ấp thuộc xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2106
 •   Phản hồi: 0
Thành lập ẤP 1A và Ấp 1B xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài trên cơ sở 220 ha diện tích tự nhiên; 651 hộ, 2.453 nhân khẩu của Ấp 1 xã Tiến Thành.
Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23/04/2012 của UBND tỉnh về việc giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện

Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23/04/2012 của UBND tỉnh về việc giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2090
 •   Phản hồi: 0
Giao các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng tất cả các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (trừ hợp đồng, giao dịch đối với bất động sản trong khu công nghiệp). Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, Ủy ban nhân các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài không thực hiện chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.
Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1936
 •   Phản hồi: 0
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thịnh Phát lập.
Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2361
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
Cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị y tế công lập.

Cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị y tế công lập.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2899
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.
Phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ”

Phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ”

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 4735
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/10/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1556/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ”.
Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài được sử dụng 85% số thu.

Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài được sử dụng 85% số thu.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2212
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, liên Bộ Tài chính - Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài.
Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2600
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/10, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020 và tầm nhìn đến 2030.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 4584
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/10/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 6184/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020 và tầm nhìn đến 2030”.
Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 3419
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT quy định việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.
Phê duyệt thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Phê duyệt thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2942
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/10/2012, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 2532/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2138
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, ngày 22/10/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 175/2012/TT-BTC hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ.
Quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn

Quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 3813
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/10, liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2604
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
Quy định các điều kiện an toàn thực phẩm

Quy định các điều kiện an toàn thực phẩm

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2647
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/10/2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 16/2012/TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập40
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm35
 • Hôm nay557
 • Tháng hiện tại8,451
 • Tổng lượt truy cập1,557,118
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây