Văn bản mới

Tăng thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

Tăng thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

 •   13/06/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 6570
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 20/6/2013, mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh dưới 1.500cc đã qua sử dụng sẽ được điều chỉnh tăng so với quy định hiện hành.
Nhiều trường hợp được miễn thủy lợi phí.

Nhiều trường hợp được miễn thủy lợi phí.

 •   13/06/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2201
 •   Phản hồi: 0
Theo Thông tư 41/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, đất làm muối, đất của các hộ nghèo… được miễn thủy lợi phí.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

 •   13/06/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2484
 •   Phản hồi: 0
Lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng; phải phục hồi môi trường ngay trong quá trình khai thác khoáng sản; quy định chi tiết quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2013.
8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

 •   24/05/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2705
 •   Phản hồi: 0
Theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, có 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.
Ban hành Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Ban hành Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

 •   24/05/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2361
 •   Phản hồi: 0
Theo Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm được phân làm 3 loại: Vị trí việc làm do một người đảm nhận; vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận; vị trí việc làm kiêm nhiệm.
Phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề.

Phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề.

 •   24/05/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2968
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Trợ cấp hằng tháng cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Trợ cấp hằng tháng cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 •   24/05/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 8905
 •   Phản hồi: 0
Theo Nghị đinh quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa được Chính phủ banh hành, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được trợ cấp hằng tháng theo mức độ suy giảm khả năng lao động bằng 0,76-2,28 lần mức chuẩn.
Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 •   24/05/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2481
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
Chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã

Chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã

 •   24/05/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 31892
 •   Phản hồi: 0
Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Quy định mới về chế độ bồi dưỡng người tham gia chữa cháy rừng

Quy định mới về chế độ bồi dưỡng người tham gia chữa cháy rừng

 •   24/05/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 3151
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 15/5/2013, mức chi bồi dưỡng cho người được huy động (trừ chủ rừng) để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính mới ban hành.
Quy định mới về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Quy định mới về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

 •   24/05/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2939
 •   Phản hồi: 0
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2013

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2013

 •   24/05/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2403
 •   Phản hồi: 0
Giảm lệ phí trước bạ lần đầu ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; bổ sung chính sách đối với nhà giáo công tác tại vùng đặc biệt khó khăn; trợ cấp thêm 50% lương đối với cán bộ y tế luân phiên xuống tuyến dưới... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2013.
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tới 30/9/2013

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tới 30/9/2013

 •   20/03/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2798
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vừa ban hành Công văn số 250/UBDTSĐHP tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Theo đó, đến 30/9/2013 trước khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được trình Quốc hội thông qua, nhân dân vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   19/03/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2017
 •   Phản hồi: 0
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 330/TTr-STC ngày 31/01/2013, quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   19/03/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2215
 •   Phản hồi: 0
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 329/TTr-STC ngày 31/01/2013, quyết định quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức trong quá trình giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức trong quá trình giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

 •   19/03/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2306
 •   Phản hồi: 0
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1641/TTr-SNV ngày 30/11/2012, quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức trong quá trình giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   19/03/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 4694
 •   Phản hồi: 0
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 33/TTr-SGD&ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2013, quyết định ban hành kèm theo Quyết định  này Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của UBND tỉnh.
Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh về việc đặt tên đường đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đợt 3

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh về việc đặt tên đường đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đợt 3

 •   19/03/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2063
 •   Phản hồi: 0
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 55/TTr-SXD ngày 15/01/2013, quyết định đặt tên đường đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đợt 3) gồm 27 tuyến đường.
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

 •   12/12/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 9483
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Các tin khác

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập31
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm29
 • Hôm nay537
 • Tháng hiện tại8,431
 • Tổng lượt truy cập1,557,098
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây