VĂN BẢN DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH

Từ ngày 10/01/2013, người trồng lúa được hỗ trợ đến 500.000 đồng

Từ ngày 10/01/2013, người trồng lúa được hỗ trợ đến 500.000 đồng

 •   12/12/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2919
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/11/2012, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 205/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Bổ sung đối tượng được tuyển thẳng vào đại học

Bổ sung đối tượng được tuyển thẳng vào đại học

 •   12/12/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2668
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/11/2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011.
Quy định mới về chế độ đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.

Quy định mới về chế độ đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.

 •   12/12/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 33456
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/11/2012, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao (TDTT).
13 lĩnh vực thuộc thẩm quyền của thanh tra Nội vụ

13 lĩnh vực thuộc thẩm quyền của thanh tra Nội vụ

 •   22/11/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2913
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ.
Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

 •   22/11/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2290
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục hoạt động từ 5 năm trở lên được thành lập phân hiệu

Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục hoạt động từ 5 năm trở lên được thành lập phân hiệu

 •   22/11/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2896
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông tư số 39/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tư thục.
Năm 2020, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 45%

Năm 2020, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 45%

 •   22/11/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 3259
 •   Phản hồi: 0
Đây là một trong những mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.
Quy định về đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

Quy định về đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

 •   22/11/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2991
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/11/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT về việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.
Quy định mới xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Quy định mới xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

 •   14/11/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 4723
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012

Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012

 •   14/11/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2018
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.
Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp

Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp

 •   14/11/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2275
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.
Không phân biệt loại hình đào tạo khi tuyển công chức

Không phân biệt loại hình đào tạo khi tuyển công chức

 •   08/11/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 3211
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2012, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Chứng chỉ hành nghề dược, kinh doanh thuốc chỉ được cấp một lần

Chứng chỉ hành nghề dược, kinh doanh thuốc chỉ được cấp một lần

 •   02/11/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 14135
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược.
10 loại biểu mẫu sử dụng trong hoạt động kiểm định môi trường.

10 loại biểu mẫu sử dụng trong hoạt động kiểm định môi trường.

 •   02/11/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2988
 •   Phản hồi: 0
Đó là nội dung trong Thông tư số 61/2012/TT-BCA-C41 của Bộ Công an ban hành.
Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2357
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
Cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị y tế công lập.

Cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị y tế công lập.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2895
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.
Phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ”

Phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ”

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 4729
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/10/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1556/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ”.
Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài được sử dụng 85% số thu.

Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài được sử dụng 85% số thu.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2208
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, liên Bộ Tài chính - Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài.
Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2594
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/10, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Các tin khác

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay94
 • Tháng hiện tại50,978
 • Tổng lượt truy cập1,506,853
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây