Thị xã Đồng Xoài triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.
Trong năm 2018, Thị xã Đồng Xoài được Ngân hàng Chính sách xã hội và UBND tỉnh giao bổ sung nguồn vốn 10 tỷ đồng để thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%/năm (0,4%/tháng); Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Hình minh họa

Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định cụ thể đối tượng, điều kiện được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, cải tạo và xây dựng mới nhà ở, cụ thể:

1. Đối tượng được vay vốn:

a) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

b) Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

c) Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

d) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức,viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Các đối tượng (b), (c), (d), (đ) phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo,cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Điều kiệnvay vốn:

(a) Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn;

(b) Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở;

(c) Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định;

(d) Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;

(đ) Có giấy đề nghị vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội/xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác;

(e) Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở:Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng;

(f) Thực hiện bảo đảm tiền vay

- Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. NHCSXH nơi cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp đồng ba bên về phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm.

- Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở:Bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các đối tượng có đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội liên hệ UBND phường-xã nơi đăng ký thường trú để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ theo quy định./.
Tác giả: Kim Hương
Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã

TIN VIDEO


Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 888
  • Trong tuần: 11 874
  • Tất cả: 322 219