Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã giám sát tình hình triển khai thực hiện một số chính sách an sinh xã hội tại UBND xã Tân Thành và phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài.
Vừa qua, Thường trực HĐND thị xã tổ chức đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện một số chính sách an sinh xã hội tại UBND xã Tân Thành và phường Tân Đồng;ông Giang Xuân Sơn-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn; tham dự đoàn giám sát có: PCT HĐND thị xã; Trưởng và Phó 02 Ban HĐND; lãnh có liên quan.

Qua giám sát, nhìn chung trong năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018, UBND xã Tân Thành và phường Tân Đồng đã triển khai thực hiện khá tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; kịp thời chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo; quan tâm đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động thực hiện đạt chỉ tiệu kế hoạch đề ra, kết quả: UBND xã Tân Thành giảm được 08 hộ nghèo, đạt 114% KH; tổ chức vận động xây dựng và sửa chữa 08 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, với số tiền 150 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đối tượng có công theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho 03 hộ, với số tiền 80 triệu đồng; UBND phường Tân Đồng giảm được 08 hộ nghèo, đạt 100% KH;hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đối tượng có công theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho 02 hộ, với số tiền 40 triệu đồng; vận động hỗ trợ 04 lô đất và xây dựng 05 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, với số tiền 800 triệu đồng; các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hộ, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã Tân Thành và phường Tân Đồng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Số hộ nghèo hiện nay còn lại trên địa bàn chủ yếu là do mắc bệnh hiểm nghèo, không có đất sản xuất, đông con, không có lao động chiếm tỷ lệ cao nên việc vay vốn, tạo việc làm khó khăn, chủ yếu trông chờ vào các nguồn trợ cấp xã hội của nhà nước do đó không có khả năng thoát nghèo; một số hộ nghèo,cận nghèo chưa chủ động phấn đấu tự vươn lên mà trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, quân nhân xuất ngũ, người khuyết tật còn khó khăn; việc triển khai thực hiện các thủ tục hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện còn chậm.  

Thường trực HĐND thị xã cũng đề nghị UBND xã Tân Thành và phường Tân Đồng khắc phục những hạn chế, khó khăn và quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Kịp thời cập nhật các văn bản mới liên quan đến chính sách để thông tin tuyên truyền đến người dân; kiểm tra, rà soát các đối tượng chính sách trên địa bàn để quản lý; thường xuyên củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách từng khu phố, ấp; xây dựng kế hoạch phân công cho Mặt trận, các đoàn thể,ban-ngành ở xã-phường, khu dân cư hỗ trợ, giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái nghèo; đồng thời, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác bình xét công nhận hộ nghèo, xét trợ cấp lương thực giáp hạt đảm bảo thực hiện đúng quy trình theo quy định, nhất là bước tổ chức họp khu dân cư; tổ chức kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay đối với các đối tượng được vay vốn GQVL để có biện pháp thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả; rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao./.
Tác giả: Anh Mỹ
Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã

TIN VIDEO


Thống kê truy cập
  • Đang online: 77
  • Hôm nay: 945
  • Trong tuần: 11 931
  • Tất cả: 322 276