ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG
1. CÔNG AN:
 1 Nguyễn Đức Bưởi Trưởng Công an ducbuoi.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Lê Anh Tuấn P.Trưởng Công an leanhtuan.dx@binhphuoc.gov.vn
 3 Vũ Văn Hải P.Trưởng Công an vanhai.dx@binhphuoc.gov.vn   
4 Nguyễn Quang Chính P.Trưởng Công an quangchinh.dx@binhphuoc.gov.vn
2. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ:
1 Lê Thiện Hòa Chỉ huy trưởng thienhoa.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Vương Văn Thúy CTV vanthuy.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Lương Hữu Huấn CTVP huuhuan.dx@binhphuoc.gov.vn
4 Trương Văn Ninh P.CHT-TMT vanninh.dx@binhphuoc.gov.vn
5 Nguyễn Văn Hải PCHT-QS vanhai.dx@binhphuoc.gov.vn
3. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN:
1 Nguyễn Công Vang Viện trưởng
congvang.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Nguyễn Văn Đương Phó Viện trưởng vanduong.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Phan Thị Hữu Trân Phó Viện trưởng
huutran.dx@binhphuoc.gov.vn
4. TOÀN ÁN NHÂN DÂN:
1 Bùi Văn Bình Chánh án vanbinh.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Văn Phú Vinh Phó Chánh án phuvinh.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Hoàng Thị Hải Yến Phó Chánh án haiyen.dx@binhphuoc.gov.vn
5. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ:
1 Bùi Thanh Phụng Chi Cục trưởng thanhphung.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Hoàng Văn Ngọc Phó Chi Cục trưởng vanngoc.dx@binhphuoc.gov.vn
6. CHI CỤC THUẾ:
1 Trần Quang Vinh Chi Cục trưởng quangvinh.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Phan Tấn Dũng Phó Chi Cục trưởng tandung.dx@binhphuoc.gov.vn
 3 Nguyễn Trọng Tuệ Phó Chi Cục trưởng  trongtue.dx@binhphuoc.gov.vn   
 4 Nguyễn Thanh Thơi Phó Chi Cục trưởng  thanhthoi.dx@binhphuoc.gov.vn   
7. CHI CỤC THỐNG KÊ:
1 Hoàng Mạnh Khôi Chi Cục trưởng manhkhoi.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Đinh Thị Thu Hương Phó Chi Cục trưởng thuhuong.dx@binhphuoc.gov.vn
8. ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6:
1 Nguyễn Bình Duy Đội trưởng binhduy.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Nguyễn Văn Lộc Phó Đội trưởng vanloc.dx@binhphuoc.gov.vn
9. BẢO HIỂM XÃ HỘI:
1 Tô Văn Đồng Giám đốc vandong.dx@binhphuoc.gov.vn
2
10. CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI:
1 Tân Hảo Thảo Giám đốc haothao.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Ngô Hồng Phương Phó Giám đốc hongphuong.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Nguyễn Trọng Kền Phó Giám đốc trongken.dx@binhphuoc.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 896
  • Trong tuần: 11 882
  • Tất cả: 322 227